تحقیق نقش فعالیتهای فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی، عاطفی دانش آموزان تحقیق نقش فعالیتهای فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی، عاطفی دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 30 KB

تعداد صفحات : 13

بازدیدها : 904

برچسبها : عملکرد اجتماعی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

تحقیق نقش فعالیتهای فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی، عاطفی دانش آموزان

دانلود پروپوزال تحقیق بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی تحصیلی عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی و عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان می باشد. تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمانمقطع ابتدایی که در شهر اردبیل در سال 93-94 مشغول به آموزش هستند.تعداد این معلمان 1820نفر گزارش شده است .از بین این تعداد با توجه به فرمول کوکران تعداد 362 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری تصادفی ساده بود.ابزار گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا به صورت توصیفی می باشد که شامل میانگین، انحراف معیار و ... می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آزمون تی تک نمونه ای و تی برای دو گروه مستقلاستفاده شده است.نتایج آزمون نشان داد فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی- اجتماعی و عاطفی دانش آموزان رابطه دارد بطوری که با بالا رفتن فعالیت های فوق برنامه عملکرد تحصیلی- اجتماعی و عاطفی دانش آموزان بالا رفته است همچنین فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است و دختران دارای وضعیت تحصیلی بهتری نسبت به پسران هستند در بررسی تفاوت تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر بدست آمد فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است و پسران دارای وضعیت اجتماعی بهتری نسبت به پسران هستند.

کلمات کلیدی

فعالیت های فوق برنامه درسی، عملکرد عاطفی، عملکرد اجتماعی، عملکرد تحصیلی

درک این معقوله که فوق برنامه درسی و مدرسه بسیار به نظرات و دیدگاه برنامه ریزین مجریان امر آموزش، تربیت و پرورش بستگی دارد. رسالت آموزش و پرورش در هر کشوری تقویت نگرش انسانی به زندگی و ارتقا فلسفه آن و ایجاد توانایی در افراد جامعه برای زندگی سالم و سازنده است. یکی از ویژگی های آموزش و پرورش پیشرفته توجه ویژه به فعالیت هایی است که دانش آموزان در بیرون از کلاس و مدرسه انجام می دهند این قبیل فعالیت ها بدون شک بیشتر از فعالیت های کلاسی در رشد دانش آموزان موثر هستند. بر دستگاه تعلیم و تربیت هر کشوری واجب است در راستای این امر وارد عرصه شده ئ زمینه های اجرایی این فرایند را فراهم بیاورد. توسعه و غنی سازی فعالیتهای مکمل و فوق برنامه با توجه به رویکرد نسبتا متمرکز برنامه ریزی درسی و توجه کافی نداشتن به رشد مهارت های اجتماعی، عاطفی،و شناختی فراگیریان در فرایند یاد دهی یادگیری لازم است برای تعدیل نارسایی و کاستی های برنامه درسی توجه به علایق و استعداد ها ،پاسخ به نیاز های فردی،غنی سازی اوقات فراغت ،پاسخ به تحولات پرشتاب دنیای امروز و تعمیق فرایند یاد دهی- یادگیری فعالیت های مکمل و فوق برنامه برای اجرا در مدارس در نظر گرفته شود. رشد خلاقیت، توسعه مهارت های شناختی ،تقویت مهارت های حسی حرکتی اصلاح رفتار و تعالی شخصیت و بهداشت روان ،رفتار های اجتماعی در کارکرد های مهم فعالیت های فوق برنامه می باشد. تحقیقات نشان داده است که فعالیت های فوق برنامه بر رشد اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. بین شرکت در فعالیت های فوق برنامه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و مسقیم وجود دارد. همچنین فعالیت های فوق برنامه بر مهارت اجتماعی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد و منجر به افزایش خلاقیت دانش آموزان می شود. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده ضرورت پرداختن به فوق برنامه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی ،مهارت های اجتماعی و عاطفی دانش آموزان، نمایان می شود.این پژوهش در پی دست یابی به این سوال است که آیا فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی تحصیلی، عاطفی دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد؟

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید